12 Nisan 2015 Pazar

Seviyelerine Göre Programlama Dilleri


Programlama dillerinin seviyesini belirlemede tek faktör insan algılamasına ne derece yakın olduğudur. Yüksek seviyeli diller insanlar tarafından daha anlaşılır dillerdir. Alçak seviyeli diller ise insan tarafından anlaşılması güç ve makine diline daha yakın dillerdir. O halde seviye yükseldikçe programcının işi kolaylaşır diyebiliriz pek tabi.

Madalyonun öteki yüzü yok mu peki? Elbette var.

Bir dil insan algısına ne kadar yaklaşırsa, haliyle makine dilinden de o kadar uzaklaşmış oluyor. Ve bilgisayar makine dilinden başka bir dili anlamadığı için yazdığımız kodlar makine diline çevrilirken, aradaki o mesafe bir çok açıdan olumsuz yönde etki ediyor. Programlama dillerinin değerlendirilmesinde önemli kriterlerden olan Verimlilik(Efficiency) ve Esneklik(Flexibity) bunlara örnek olarak verilebilir. Bu terimleri Programlama Dillerinin Değerlendirilmesi başlıklı yazımızda irdeleyeceğiz. (Profesyonel bir programcı olmak ve programlama dilini daha etkili kullanmak için okumanızı tavsiye ediyoruz.) Şimdi bu konuyu daha fazla dallanıp budaklandırmadan bizi hangi sonuca götürüyor ona bakalım:

Yüksek seviye dillerle yazılan projelerin Source(Kaynak) Kodları kısa, Derlemeden sonraki kodları ise uzun olur. Bu da çalışma hızlarını yavaşlatan bir etkendir.

Düşük seviye dillerle yazılan projelerde ise Source Kodlar uzun, Derlenmiş kodlar kısadır. Dolayısıyla çalışma hızları en yüksek seviyededir.
Çok Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri
(Visual Basic, Access, FoxPro, Paradox...)
Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri
(Pascal, Basic, Cobol , Fortran...)
Orta Seviyeli Programlama Dillleri
(C, C++, C#, Ada)
Düşük Seviyeli Programlama Dilleri
(Assembler, Sembolik Makina Dilleri...)
Makine Dili
(1 ve 0'lardan oluşan sayısal kodlar)
Uygulama Alanlarına Göre Programlama Dilleri'ni okudunuz mu?

Mustafa Altun

0 yorum:

Yorum Gönder